none
přesun DB z SQL 2016 na AZURE sql RRS feed

  • Dotaz

  • dobrý den,

    existuje nějaká možnost pravidelného přenosu databáze z SQL 2016 na AZURE SQL formou restore z backupu provedeného na onPremise SQL 2016?

    pondělí 20. listopadu 2017 17:59

Odpovědi