none
combobox içini string doldurma

  Soru

 • merhaba ,

  sp de @tur varchar(10) şeklinde tanımladığım değişkeni procedure de 

  sonucu  tur alanı 'aaa ' şeklinde gelmekte.Bunu combobox içine nasıl doldururum ? 

  16 Ağustos 2012 Perşembe 18:16

Yanıtlar

 • Merhaba alicsharp;

  Sorunu tam olarak anlayamadım ama yine de basit bir örnek ile

        // bir değişken oluşturduk SP parametresi için kullanmak amaçlı
        string gorev = "Satış Temsilcisi";
  
        SqlConnection cnn = new SqlConnection("server=.;Database=KuzeyYeli;Integrated Security=SSPI;");
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("sp_TestforMSDN", cnn);
        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; // Cmd nin tipini SP olarak belirttik
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Gorev", gorev); // Cmd ye parametre ekliyoruz
        cnn.Open();
        SqlDataReader rd = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
        if (rd.HasRows)
        {
          while (rd.Read())
          {
            // SP sonucuna göre AdSoyad Column'unu Comboboxa Ekliyoruz
            comboBox1.Items.Add(rd["AdSoyad"]);
          }
        }
  
        //Bu da Kuzeyyeli DB'sini Kullanan SPmiz (Örnek amaçlı)
        //create proc sp_TestforMSDN
        //(@Gorev nvarchar(30))
        //as
        //select c.Ad+ ' '+c.Soyad [AdSoyad] from Calisanlar as c where c.Gorev = @Gorev
  KuzeyYeli Veritabanı Script


  Jesus Promised The End Of All Wicked People, ODIN Promised The End Of All Ice Giants. I Don't See Many Ice Giants Around... exe[nokta]cute[at]live[nokta]com

  20 Ağustos 2012 Pazartesi 14:56